© Daan Kreijkamp

Wat geloven wij?

Geloven is leven in vertrouwen. Als christenen richten wij ons vertrouwen op God. Zoals Hij zijn volk Israel eens bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte, zo heeft Hij door de dood en opstanding van zijn zoon, Jezus Christus, de mensheid bevrijd van de macht van de dood, de zonde en de duivel. Door geloof en in de doop zijn wij verenigd met Jezus en leven we in de vrijheid van Gods kinderen. Het is de vrijheid dat niets – zelfs de dood niet – ons kan scheiden van de liefde van God. In onze diensten uiten we onze dankbaarheid hierover in onze gebeden en liederen en met de viering van het avondmaal.

We geloven dat God ons deze vrijheid geeft zodat we naaste zullen zijn van ieder mens die wij ontmoeten. In het bijzonder van hen die lijden aan het leven. Dit gaat ons niet vanzelf af, daarom bidden wij dat God ons dapper maakt door de kracht van de heilige Geest. Hij alleen laat bij ons goddelijke liefde groeien. Deze liefde is mooi, want het bestaat uit vreugde, vrede en vriendelijkheid, uit goedheid, geduld en trouw, uit zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Wij geloven dat God mensen aanspreekt door de bijbel. Het is zijn woord van hoop en vergeving. Het is een boodschap die ons leven verandert en eeuwig leven geeft. Daarom luisteren, lezen en bestuderen we graag de bijbel. Wanneer we dat doen bidden we God om ons persoonlijk aan te spreken en te vernieuwen.

Onze kerkgemeenschap in het Lichtpunt maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. Dit kerkverband bestaat uit grofweg 270 plaatselijke kerken die hun verbondenheid in het geloof hebben uitgesproken in zogenoemde belijdenissen. Zaken die al deze kerken aangaan worden landelijk georganiseerd. Kijk gerust op de website voor meer informatie.

Alpha Youth

© Daan Kreijkamp

Op woensdag 6 oktober 2021 is een Alpha Youth cursus gestart in Zutphen.