Het Leerhuis

Het Leerhuis Zutphen is een plek om met elkaar meer te leren over God en de Bijbel. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei. Daardoor wordt de relatie met God de Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest verdiept en versterkt. Daarvoor bieden we een aantal activiteiten aan die toegankelijk zijn voor iedereen.

Met elkaar:

• Leren we over het christelijk geloof
• Oefenen we ons in christelijke vaardigheden
• Ontwikkelen we onze gaven en talenten
• Ontdekken wij wie we zijn in de wereld
• Zoeken we verbinding en ontmoeting

De activiteiten vinden steeds plaats in Het Lichtpunt aan de Willem Dreesstraat te Zutphen.

Voor vragen of aanvullende informatie:
leerhuis@gkv-zutphen.nl

Jaap Spoelstra en Annemieke Wesseling

Jeremia

Het boek Jeremia heeft nogal eens een negatieve reputatie (denk aan het werkwoord ‘jeremiëren’, klagend jammeren), maar is tegelijk vol van Gods bewogenheid, zijn niet aflatende liefde.

We hebben Prof. Peels uitgenodigd voor twee leerhuisavonden over het Bijbelboek Jeremia. Hij heeft jarenlang oudtestamentische vakken gedoceerd aan de TU in Apeldoorn en zijn werk heeft twee specialisaties: Het Godsbeeld van het Oude Testament en de exegese van het boek Jeremia. In januari 2023 nam hij afscheid met een rede over ‘Dan raak Ik diep bewogen…’ Onze beelden van God en het Godsbeeld van Jeremia.

De spreker zal in twee avonden de achtergrond van het boek Jeremia schetsen. Ook zal hij uitleggen hoe Jeremia Gods heerschappij over de volken preekt maar ook hoe God deze heerschappij niet in kille afstandelijkheid, maar in grote bewogenheid uitoefent. Gods emoties als toorn, geduld, liefde, pijn, berouw en vreugde komen aan de orde. Botsen die lijnen van soeverein regeren en bewogenheid niet met elkaar? Prof. Peels zal ons laten zien dat die beide thema’s juist nauw verbonden zijn.

Het boek Jeremia staat bekend als het langste, het lastigste en wellicht ook het donkerste Bijbelboek, maar de stem van deze profeet is het waard, te midden van het koor van stemmen in de Bijbel, om ook vandaag gehoord te worden en hoop te geven in bewogen tijden.

Peels, H.G.L. foto2

Cursusleider: Prof. Eric Peels

Datum: Maandag 20 en 27 november

Starttijd: 19.30 uur

Locatie: Het Lichtpunt