Statement veilige kerk

Jeugd

Iedereen heeft recht op een fijne, veilige plek in de kerk. Gelukkig voelt dat vaak zo en hoef je daar niet over na te denken. Maar het is ook niet vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren veilig zijn of zich veilig voelen. Ook binnen een kerkelijke gemeente kunnen kinderen slachtoffer zijn (geweest) van geweld, pesten of (seksueel) misbruik.  

Voor de jeugd zijn er daarom in het Lichtpunt twee vertrouwenspersonen aangesteld, een man en een vrouw. Dit zijn Floris van der Meulen en Janneke Veuger. Je kunt zelf kiezen met wie je wil praten.  

Belangrijk om te weten voor jongeren is dat als er iets is gebeurd dat je een rottig gevoel geeft, iets dat echt niet oké voelt, mag je hier altijd over praten. Als iemand je pijn doet of iemand aan je zit terwijl dat niet goed voelt, is dat nooit jouw schuld. Niemand mag dat doen. Je kunt dan hulp krijgen, je bent niet alleen.  

Heb je zorgen, zijn er dingen gebeurd waar je in vertrouwen over wil praten neem dan contact op met Janneke of Floris. Het kan (te) moeilijk zijn om zomaar met iemand te praten die je niet kent. Je kunt daarom ook een volwassene in de kerk om hulp vragen die je wel kent, bijvoorbeeld een jeugdleider of iemand die je vertrouwt. Zij kunnen samen met jou kijken wat de vertrouwenspersoon voor jou kan doen.  

Daarom zijn Janneke en Floris er ook voor volwassenen in de gemeente die in vertrouwen hun zorgen willen delen over een kind of jongere in de gemeente. 

Wil je praten of heb je vragen? Neem dan contact op.

Janneke Veuger
Floris van der Meulen

Volwassenen

In het licht van de liefde van God voor deze wereld willen wij als kerk altijd een veilige plek zijn voor iedereen. Alle mensen moeten zich welkom en thuis kunnen voelen. Als kerk weten we ook dat er veel onrecht is en dat er zaken niet goed gaan, ook in de omgang met elkaar. Het Lichtpunt heeft op dit moment een vacature voor vertrouwenspersoon volwassenen. Totdat die is ingevuld kunt ook informatie inwinnen of een (anonieme) melding doen bij meldpuntmisbruik.nl, een landelijk samenwerkingsinitiatief van GKv, CGK, NKV en vGKN kerken.

 

Ben je beschadigd door de kerk?

Mogelijk ben je op je levensweg beschadigd door de kerk, een kerkelijke gemeenschap of door kerkelijke ambtsdragers. We komen dan graag met jou in contact om samen te kijken wat jij nodig hebt voor heling en herstel. Je kunt daarvoor contact opnemen met Annelies Van Rhee (ouderling) of ds. Jan van Houwelingen.