Het Leerhuis

Het Leerhuis Zutphen is een plek om met elkaar meer te leren over God en de Bijbel. Het doel is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei. Daardoor wordt de relatie met God de Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest verdiept en versterkt. Daarvoor bieden we een aantal activiteiten aan die toegankelijk zijn voor iedereen.

Met elkaar:
• Leren we over het christelijk geloof
• Oefenen we ons in christelijke vaardigheden
• Ontwikkelen we onze gaven en talenten
• Ontdekken wij wie we zijn in de wereld
• Zoeken we verbinding en ontmoeting

Vanwege de corona-maatregelen is er op dit moment één cursus in februari gepland, zie hieronder. Zodra er meer over bekend wordty zullen de andere genoemde cursussen op deze pagina van data worden voorzien.

De activiteiten vinden steeds plaats in Het Lichtpunt aan de Willem Dreesstraat te Zutphen. Starttijd: 20.00 uur.

Voor vragen of aanvullende informatie:

leerhuis@gkv-zutphen.nl

Gerlinde Winters: 06-36216867
Ronald Prins: 06-83694779

Cursus “Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)”

Nederland heeft onlangs 75 jaar bevrijding herdacht: 1945-2020. Inmiddels zijn we alweer bijna twee jaar verder. Herdenken blijft nodig. Er is in Nederland verzet geweest tegen het nazisme. Maar was dit in Duitsland ook het geval? Jazeker! De theoloog Dietrich Bonhoeffer was een van de protestanten die opkwam tegen de nazi-ideologie. Hij raakte betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Deze inzet kostte hem het leven: hij werd gearresteerd en op 9 april 1945 werd hij opgehangen in kamp Buchenwald, kort voor de Amerikanen dit kamp bevrijdden.

De preken en boeken van deze jonggestorven theoloog gaan niet alleen in op de strijd tegen het nationaal-socialisme, maar bevatten ook vele impulsen die de kerk vandaag helpen om een bijbelse spiritualiteit te ontwikkelen. Wat is het geheim van de inspirerende werking van Bonhoeffer op vele christenen?

Cursusleider Henk van de Kamp: “Sinds mijn deelname aan een Bonhoeffer-reis in 2012 ben ik Bonhoeffer-ambassadeur. Ik verheug me erop over hem te mogen vertellen.”

Cursusleider: Henk van de Kamp

Data: 7 en 14  februari

Deelnemers: max 30 personen

Cursus “Drama”

Bijbelstudie is voor de meesten wel bekend. In de workshop Bibliodrama kiezen we voor een creatieve benadering van de tekst en kruipen we na het aandachtig lezen van het bijbelverhaal in de huid van één van de spelers. In dat proces hopen we opnieuw geraakt te worden door het evangelie (de boodschap van het verhaal) en tegelijk bewust te worden van onze eigen overwegingen, weerstanden en emoties bij het verhaal.

Cursusleider: Marloes Olijve en Tonnis Rademaker

Data: uitgesteld

Deelnemers: max 10 personen

Cursus “De zin van het bestaan”

Van gedachten wisselen over “De zin van het bestaan”? De volgende thema’s en stellingen zullen worden besproken:

Relaties
Zonder relaties is het leven zinloos.

Werken en genieten
Door een balans tussen werken en genieten gaan we de Vader, de Zoon en de Geest eren.

Volgen van Jezus Christus in het kruisdragen
Zonder kruis geen nieuw leven.

Lijden
Lijden leert dat de zin van het leven buiten onszelf ligt.

Dood
De zoon van God was voor onze tijd, kwam in onze tijd om ons te verlossen van de tijd.

Cursusleider: Jaap Spoelstra

Data: uitgesteld

Deelnemers: max 20 personen

Cursus “Van heiden tot christen”

Buitenlandse zendelingen brachten in onze streken het evangelie. Wie waren ze? Wat dreef hen? Hoe deden ze dat? Wat was het resultaat? Boeiende verhalen uit een ver verleden (7e tot 9e eeuw), vol geloof, ongeloof en bijgeloof.
Bovenstaande vormt de kern van de avonden. Voor de afwisseling de eerste avond ook iets over de rol van dopen in die tijd en de tweede avond iets over de toen uiterst belangrijke relikwieën.
De avonden beginnen en eindigen met een “mijmering” onder de gezamenlijke titel: ‘Ik begrijp er niets van…”

Cursusleider: Cees den Otter

Data: uitgesteld

Deelnemers: max 30 personen