Hart voor de wereld

We zijn ervan overtuigd dat ons geloof niet alleen in woorden tot uiting moet komen. Graag laten we dat ook zien in wat we doen. We dragen veel hulpverleningsprojecten een warm hart toe, maar een aantal projecten in Zutphen ondersteunen we actief. Actief wil zeggen dat we in onze samenkomsten op zondag voor zo’n project kunnen collecteren en dat we elkaar betrekken bij de activiteiten die plaatsvinden. Door Corona is veel van de voorgenomen activiteiten blijven liggen, maar met het einde van de lockdown in zicht, worden verschillende zaken weer opgepakt.

De vijf projecten waar we actief bij betrokken zijn, lichten we er graag even uit. Voor al deze projecten geldt dat je van harte welkom bent ons werk te steunen door middel van gebed, financieel of door daadwerkelijk mee te helpen. 

Voedselbank Zutphen

Tegenslag kan iedereen overkomen. En soms is die tegenslag zo groot dat iemand het niet redt om rond te komen. In die situaties is het fijn dat de Voedselbank er is, om (tijdelijk) in levensonderhoud te voorzien. Als diaconie van Het Lichtpunt dragen we al een aantal jaren bij aan de bevoorrading van de Voedselbank Zutphen, met name als het gaat om fruit. We collecteren voor de Voedselbank tijdens de biddag-dienst (een bijzondere kerkdienst op de tweede woensdag in maart waarin we God om een zegen vragen over alles wat groeit). Dit jaar hebben we dat uitgebreid met een extra collecte in augustus zodat we onze bijdrage kunnen vergroten. 

Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Je verlaat je huis en je land om een veilige plek elders te vinden. Maar hoe ziet je leven eruit als je huis en haard hebt verlaten? Wat is je toekomstperspectief? Hoe zit het met de dagelijkse voorzieningen, met zorg en onderwijs? Sinds 2014 is vanuit de gezamenlijke Zutphense kerken, waaronder onze kerk en de Bron (de christelijk gereformeerde kerkgemeenschap in Zutphen), een werkgroep actief om de hulp aan vluchtelingen door vrijwilligers vanuit de kerken, te coördineren. Binnen deze werkgroep Kerk en Vluchteling is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat maatschappelijke en juridische hulp noodzakelijk is. Op 26 januari 2020 hebben de kerkenraden van zowel de Bron als onze kerkgemeenschap het charter van Groningen getekend en zich daarmee aangesloten bij een netwerk van Charter-kerken die het werk van stichting INLIA (= Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) steunen. Deze stichting is een dienstverlenende organisatie voor kerken die zich het lot van vluchtelingen en asielzoekers in nood aantrekken.  
Er wordt minstens 3 keer per jaar tijdens een dienst voor Vluchtelingenwerk gecollecteerd. Ongeveer tweederde daarvan is bestemd voor de activiteiten voor vluchtelingen van de werkgroep Kerk en Vluchteling. Met het derde deel steunen we het werk van stichting INLIA.

Dorcas

We leven in een wereld vol unieke mensen onder uiteenlopende omstandigheden. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft gekregen. Daarom willen wij hulp bieden als de nood aan de man is en willen we kansen creëren in situaties die kansloos lijken. Daarom willen we perspectief bieden voor de allerarmsten en hén zien die ongezien zijn. Dorcas doet dit vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen heen. Nooit vluchtig maar altijd gericht op blijvende verandering. De collecte voor Dorcas wordt altijd op dankdag gehouden (een bijzondere kerkdienst op de tweede woensdag in november waarin we God danken voor alles wat leeft).

Maaltijdenproject

In 2019 ontstonden plannen om bij te dragen aan het Maaltijdenproject, Sociaal Restaurant Wélkom aan Tafel, van onze “buren” van de Evangelische Gemeente Zutphen. In hun gebouw wordt elke maandagavond en in de oneven weken ook op woensdagavond, om 18.00 uur een heerlijke, eenvoudige, voedzame en gezonde maaltijd op tafel gezet. Een team van enthousiaste vrijwilligers kookt voor 25 tot 30 gasten. Door sponsors en donaties kan het bedrag om aan tafel te schuiven laag blijven. Met onze deelname aan het project willen we daaraan bijdragen. Daarnaast willen we samen met de organisatoren kijken of we een extra avond kunnen “bemensen” en bekostigen. Door Corona zijn de plannen, die begin 2020 zijn gepresenteerd, in de ijskast beland. Maar inmiddels kunnen we weer nadenken over voortzetting hiervan. In onze zondagse samenkomsten collecteren we drie keer per jaar voor het Maaltijdenproject.

Klusreis

Al meer dan tien jaar wordt er een klusreis georganiseerd. Het was het eerste samenwerkingsproject met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zutphen (kerkgebouw De Bron aan de Hobbemakade). Doel van deze klusreizen is om praktische hulp te verlenen. De werkzaamheden zijn divers: het renoveren van sanitaire groepen, schilderen, behangen, gordijnen naaien, hulp in de zorg aan ouderen en helpende handen in het bijzonder onderwijs.
We werkten al in bejaardentehuizen, een verslavingskliniek, bij zendingsprojecten onder zigeuners, bij de bouw van een kerk. We zijn hierbij ook geholpen door o.a. donaties van Stichting Zutphense HAND.

De reis en het verblijf worden door de klussers zelf bekostigd en er wordt om financiële en geestelijke steun gevraagd aan de kerkleden in Zutphen.
Elke keer worden we weer getroffen door de grote gastvrijheid die we van christenen elders ontvangen. Na elke klusreis komen we zelf blij en positief gestemd terug. Een feest om met de daad uit te delen van wat wij van Jezus krijgen.

In de Corona periode was het niet mogelijk fysiek hulp te verlenen. Dit jaar hebben we financiële hulp gegeven voor medicijnen en voedsel. We hopen zo snel mogelijk weer fysiek te kunnen ondersteunen. Wil je meedoen om te klussen (iedereen is welkom, van jong tot ouder, van binnen en buiten de kerk), meld je dan aan.

Helpen waar nodig

Andere projecten

Dit voorjaar werd het plan geboren om jongeren meer bij onze projecten te betrekken. Incidenteel gebeurt dit wel, bijvoorbeeld tijdens de Kerstmaaltijd voor onze buren van Tactus, en bij de klusreis, maar we willen hier graag op een structurele manier een invulling aan geven. Mooi voor jongeren om wat werk- en/of levenservaring op te doen en met elkaar dingen op te pakken. Verder willen we vanuit de diaconie blijvend bouwen aan een relatie met onze buren van Tactus. Door ook daarvoor te collecteren kunnen we hier op verschillende manieren invullen aan geven. Denk aan het kerstdiner in 2019, de buddyboxen tijdens de lockdown in 2020 en de tulpenactie dit voorjaar.