Anbi & Giften

Het Lichtpunt is ANBI geregistreerd. ANBI betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Hierdoor ontvangen wij als kerk fiscale voordelen wanneer mensen een gift of schenking geven, maar ook de gever kan de giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
Klik hier voor de ANBI gegevens van het Lichtpunt.

Voor het doen van een gift kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL90INGB0000845501
t.n.v. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zutphen, onder vermelding van: “Gift”.