© Daan Kreijkamp

Het Lichtpunt,
kerk midden
in Zutphen

Advent

Onderweg naar Kerst
Vier weken van hoop en verwachting in Het Lichtpunt

Samen ontdekken, leren en geloven

Welkom bij het Lichtpunt!

Wij zijn een vriendelijke, gereformeerde kerk in Zutphen. Een kerkgemeenschap van 550 heel verschillende mensen: jongeren en ouderen, solisten en groepsmensen, alleengaanden en gezinnen; uit alle opleidingsniveaus. We weten ons als mensen gevonden door Jezus Christus. Hij heeft ons verlost, geroepen en gezonden om samen met de wereldwijde kerk het begin te zijn van de nieuwe wereld die van God komt.

We houden van de woorden van Jezus: “Ik ben het licht voor de wereld. Iedereen die mij volgt, leeft in het licht en heeft zelf licht dat leven geeft”. Daarom draagt ons kerkgebouw de naam “Het Lichtpunt”. Het is een plek waar mensen leven rondom Jezus. Waar Jezus ons aanspreekt met zijn woord en ons in het avondmaal deel geeft aan zijn leven. Een plek waar Jezus ons oproept elkaar lief te hebben zoals hij ons lief heeft. De plek waar we met elkaar bidden, elkaar bemoedigen en van elkaar leren. Je bent van harte welkom met ons mee te lopen en onze activiteiten te bezoeken. Je mag binnenlopen als de kerk open is, en je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij komen graag met je in contact.

Agenda

December 2022

zondag 4 december

10:00 – 11:00
ds. Jan van Houwelingen

Wat geloof voor mij betekent

Ik geloof. Ooit omdat mijn ouders dat deden, nu uit eigen overtuiging. Waarom? Dat komt niet zozeer uit mezelf, ik ben tamelijk rationeel ingesteld. Ik kan niet anders concluderen dat dit de onzichtbare werking van de Heilige Geest is. En ik heb het hard nodig om te geloven dat Jezus Christus ook voor mij geleden heeft en mij bevrijdt van mijn schuld. Ik ervaar dagelijks dat ik veel dingen onvolkomen of fout doe en het is zo fijn te weten dat Hij mij wil vergeven en de kans geeft het morgen weer beter te doen. En als het moeilijk is in mijn leven dan geeft mij dit troost en rust.

Lees meer >

Kerkdienst op zondag

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar. Om tien uur in de ochtend en om half vijf ’s middags. Het is fijn elkaar dan te ontmoeten en samen God te eren. Dat doen we o.a. door samen te zingen, te bidden, uit de bijbel te lezen en te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Het zingen wordt begeleid door een pianist op de vleugel, of een organist op het orgel of door een van de bands die onze kerkgemeenschap rijk is. Lees meer >
© Daan Kreijkamp